fccjxxw.com
非常超级学习网 学习超级帮手
当前位置:首页 >> 一年级数学 >>

5以内的加减法练习

5 以内的加减法练习 一
2+1= 0+4= 0+3= 1+1= 1+4= 1+0= 2+2= 3+2= 1+2= 0+2= 0+4= 2+0= 1+2= 2+2= 1+4= 0+4= 二 1+4= 4+1= 0+4= 4+1= 2+0= 2+1= 1+0= 0+2= 1+3= 0+0= 2+2= 0+4= 4+1= 4+1= 3+2= 1+4= 1+0= 3+2= 2+1= 0+3= 4+1= 2+1= 0+0= 4+0= 我做对( 1+1= 3+2= 4+1= 0+2= 2+0= 2+2= 4+0= 0+3= )题 2+2= 1+3= 1+1= 1+0= 1+1= 2+0= 3+2= 4+1= 我做对( 1+4= 1+2= 4+0= 2+3= 3+1= 4+0= 2+2= 1+0= )题

三 0+1= 1+4= 3+1= 1+4= 2+2= 3+1= 2+1= 0+2= 1+0= 1+3= 3+1= 2+2= 0+1= 3+2= 1+4= 0+1= 四 4+1= 4+0= 5-3= 3-1= 2-2= 2-1= 3-2= 4-1= 1+0= 4+1= 2-0= 5-2= 0-0= 5-4= 5-5= 1-0= 4+1= 4-2= 1-0= 3-2= 3-2= 5-5= 3-1= 5-4= 我做对( 1+0= 4-3= 1-0= 4-1= 3-1= 4-3= 4-0= 5-2= )题 2+0= 0+2= 1+4= 4+0= 1+0= 3+2= 0+2= 2+2= 我做对( 2+2= 0+0= 3+1= 2+2= 2+2= 4+1= 0+1= 3+1= )题

五 5-3= 5-2= 2-1= 5-4= 4-2= 3-0= 4-2= 5-4= 3-3= 4-3= 2-1= 2-2= 4-3= 3-0= 5-3= 5-3= 5-2= 3-1= 六 3-2= 5-3= 5-3= 3-2= 3-2= 4-2= 5-0= 5-3= 5-2= 2-0= 2-2= 3-2= 0-0= 5-5= 5-5= 1-0= 3-3= 3-2= 3-2= 1-0= 4-1= 4-2= 5-4= 4-1= 5-4= 5-5= 2-0= 我做对( 3-2= 4-1= 1-0= 5-1= 3-3= 5-0= 5-2= 0-0= 4-3= )题 5-4= 2-0= 2-0= 1-0= 2-0= 5-2= 5-4= 4-3= 5-3= 我做对( 0-0= 5-2= 1-1= 3-0= 3-1= 4-1= 3-2= 1-0= 4-2= )题

七 3-1= 2+3= 1+4= 0-0= 1+4= 2+2= 5+0= 3-2= 5-1= 5-1= 4-1= 0+5= 2+2= 1+2= 2+2= 2-0= 4-3= 4+1= 4+1= 0-0= 八 2+2= 3-0= 2-0= 1+0= 5-1= 3-1= 1+4= 5+0= 5+0= 3+1= 3-0= 2+2= 4-3= 1-0= 5-5= 5-1= 3-2= 3-2= 2+2= 3+0= 5-1= 0-0= 0+3= 5-3= 2+2= 3-2= 3-2= 1-0= 5-2= 3-2= 5-1= 1-0= 2+2= 1+2= 1+0= 1+0= 0+5= 5-2= 2+3= 2-1= 1-0= 2-1= 2+2= 1-0= 1-0= 3+2= 5-1= 3+0= 1+3= 3-2= 3+2= 5-1= 4-1= 1+1= 4+1= 我做对( 2+3= 2-0= 1+1= 1+1= 2+2= 3+0= 2+2= 1+0= 2-1= 4+1= )题

2-2= 3+1= 4-3=

2+2= 5-3= 5-3=

3-3= 2-0= 1-0= 2+3=

4-3= 1+1= 3-0= 2+2=

1+2= 3-2= 2-1= 3+2=

2+1= 5-1=


更多相关文章:

非常超级学习网 fccjxxw.com

copyright ©right 2010-2021。
非常超级学习网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图