fccjxxw.com
非常超级学习网 学习超级帮手
当前位置:首页 >> >>

藏巴汗时期的宗教政策研究


酮 黉 日萄 宙i  1 蕾 1 目 a1 q    21. 02 1 鸯日 舌 亘 1     [ ’ 气! ] 芎  ’ 1 目  习习 ’ 1   1 ’ l  < 考 盒  5 q 霉 ‘ 1 日 ‘ 瑚习 1 j 。   冈 ’ 习 1  茸1 习  ’ 日  日 j’ 1   ‘ 羽 q 司 日11 ‘ 1 ’  司  茂  1 3  日  习 日  q 司  匐  司 茂  ’ ’ 日 闰 1 习 ‘ 1 l 闰    日日 昌 茂 ’1   硝 羽 习 。  ’蓠。 q    q ’  县 1   [ 哐 1 ‘ 珂 1 日 气 ] ’ 1  1 i  ‘ 日‘ 菁 ’ ‘ ’  1q  1   1  ’’  q  罨 ’ △ △  强  1 1 ’  ^  习 习 q 1 1 ’   -、  … ‘ 1 q 1 1 强 ” I    】   ’ ’  q 因 因 1 ‘  I 困 ’ ‘q   ’  i 目   历 ’ ” ^ ^  舍 目 目 1 仅 司  q  蠢 …   。  c ‘1 a l  ’ j… 1 I’ ‘ I ’   ‘  q  … ? …  1 “ 日 q ’ 芦      q ’ 霉 茂 蜀 q   ‘ ’’ 肖 习 ‘ 1 j    ’ 多 茂 目日  ’   1 1  q  1  习 百 1   ’ ‘ J  q 茂  目 ~ ’ …  ¨ ’  ’  亘1。 ’’司 习     1 “ 1   q  ’1   1 ‘q 雹1 J    1’ 《 q ’ 蜀’  茂    1[ ’ 1 多j " ]  日奄 2  1=  日  ’  q  目 ’  q 习 5 1 1 I ’ …  q 豆 ‘’  仅 ’茂 司 I 茂 ’ 1  司  苗  q q  侮 目 ”  吾’  1“ 吾   司 R 目  13 ”[ ] 日’ 茂 1   ’习 1 1   一 ‘  气 镧  ’ 1     ’ 亘 5 喜 ’  ‘ j  茂  ’ 1  日 蕾  弩  习习 习 11 1   习 ’ 1 西   1  1  ’  1 ’ 它1 [ 歹 习 ”  1  ]  ‘ 。 ’ 3 ’ 1 “’习 1   审     q1  司   日 ’ ’  ’ ‘  ’ q ’ 嵩 日 1     营 …  ?  日 1  一  ^1 1 习  目 q 气 ’ ’ 、    、 ’ 1  、 、  气  ’  ‘  q …  … 哥  q 茂 ’ 誉     1 ’ ’q q q 司 ’ 茂  习 1  … 莒1’ … 日   ’’ ‘ q J   舍 ’1 4 司  "[ 萤 3 目 。 1   1 叩  硝 目  习1 肖 萄 2

更多相关文章:

非常超级学习网 fccjxxw.com

copyright ©right 2010-2021。
非常超级学习网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图